Cam kết đầu ra TOEIC 2 kỹ năng Listening + Reading

Kính gửi các bạn học viên đăng ký các khóa học TOEIC của Prepedu.com

Prep cam kết đảm bảo đầu ra TOEIC cặp kỹ năng Listening + Reading (“LR”) cho học viên theo từng chặng học như sau:

I.  Điều kiện áp dụng cam kết

1. Chặng học áp dụng: 

Chặng học

Mục tiêu 

Nội dung học

TOEIC LR Trung Cấp

600 TOEIC LR

TOEIC LR 600+

Từ Vựng TOEIC Trung Cấp

TOEIC LR Chuyên Sâu

800 TOEIC LR

TOEIC LR 800+

Từ Vựng TOEIC Chuyên Sâu

1000 Câu Luyện Đề TOEIC New Economy

*Lưu ý: 

Ở chặng Nền Tảng TOEIC (bao gồm khóa TOEIC Ngữ Pháp Cơ Bản và TOEIC Từ Vựng Cơ Bản) trong các lộ trình học sẽ không áp dụng cam kết đầu ra. 

2. Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 31/10/2024.

3. Yêu cầu đầu vào: 

Học viên đăng ký các lộ trình học đã có kết quả thi chính thức đạt yêu cầu đầu vào nói trên tại IIG tối đa 03 tháng trước khi đăng ký khoá học HOẶC đã làm bài kiểm tra full test đầu vào đạt yêu cầu đầu vào tương ứng bảng sau:

Chặng học

Nội dung học

Yêu cầu đầu vào

TOEIC LR Trung Cấp

TOEIC LR 600+

Từ Vựng TOEIC Trung Cấp

TOEIC Listening + Reading: 300

Listening + Reading không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 120

TOEIC LR Chuyên Sâu

TOEIC LR 800+

Từ Vựng TOEIC Chuyên Sâu

1000 Câu Luyện Đề TOEIC New Economy

TOEIC Listening + Reading: 600

Listening + Reading không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 300


Đối với các lộ trình từ 02 chặng trở lên: kết quả đầu vào của chặng TOEIC LR Trung Cấp là bài kiểm tra cuối khóa ở chặng Nền Tảng, kết quả đầu vào của chặng TOEIC Chuyên Sâu là kết quả bài kiểm tra cuối khóa ở chặng TOEIC LR Trung Cấp đạt yêu cầu đầu vào nói trên.4. Thời hạn thi TOEIC

Áp dụng cho học viên tham dự kì thi do IIG tổ chức trong vòng 01 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học (Học viên được coi là kết thúc khóa học nếu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ở mục II).

5. Thời hạn nhận thông tin xin hoàn phí

Tối đa 01 tháng kể từ ngày học viên nhận kết quả thi TOEIC chính thức từ hội đồng thi, và trong khoảng thời gian áp dụng cam kết theo Khoản 2 Mục I.

II. Nghĩa vụ của học viên

Học viên cần hoàn thành đầy đủ và đồng thời các nghĩa vụ sau:

Về số lượng bài học, bài tập và test luyện đề: 

1. Học viên bắt buộc xem 100% các video bài giảng trên Prepedu.com từ đầu đến cuối video.

2. Làm đầy đủ 100% bài tập đi kèm và đạt số điểm tương đương 80% cho mỗi bài tập. 

3. Hoàn thành 100% số bài kiểm tra có trong khóa học và đạt số điểm tương đương 80% cho mỗi bài kiểm tra..

4. (Lưu ý: Đối với bài kiểm tra định kỳ - progress test và mini test, thời gian làm bài tối thiểu là 30 phút/1 bài. Các bài kiểm tra còn lại tối thiểu từ 60 phút/ 1 bài).

5. Học viên cần làm đề Full test (sử dụng code để kích hoạt TP) trước khi đi thi ở mỗi lộ trình. Yêu cầu HS làm bài nghiêm túc, đúng thời gian cho phép.  Cụ thể là: 

+ Cuối chặng TOEIC LS Trung Cấp, HS cần làm 10 bài Practice test trước khi đi thi.

+ Cuối chặng TOEIC LS Chuyên Sâu, HS cần làm 20 bài Practice test trước khi đi thi.

Về thời lượng học: 

1. Trong suốt thời gian kể từ khi đăng ký học ở PREP, học viên cần tham gia học liên tục chương trình tối thiểu 1 tiếng/ngày trong ít nhất 3 ngày/tuần

2. Trong khoảng thời gian 02 tuần trước thời điểm chính thức thi, học viên cần tham gia học tối thiểu 5 tiếng/tuần (tính toán dựa trên thời lượng xem video, nộp bài tập và thời gian ở trên trang). 

3. Khuyến khích tham gia đầy đủ các chương trình hỗ trợ kiến thức dành riêng cho học viên Prep, được thầy cô tổ chức trên các nền tảng Online và đã thông báo trên Fanpage chính thức: Prep For TOEIC.

III. Cam kết của PrepNội dung học

Yêu cầu đầu vào

Cam kết đầu ra

Chặng 1

Nền tảng TOEIC

(0 - 300)
TOEIC Ngữ Pháp Cơ Bản

TOEIC Từ Vựng Cơ Bản


Từ Mất Gốc 

Không cam kết

Chặng 2

TOEIC LR Trung Cấp 

(300 - 600)

TOEIC LR 600+

Từ Vựng TOEIC Trung Cấp

TOEIC Listening + Reading: 300

Listening + Reading không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 120

TOEIC LR 600

Chặng 3

TOEIC LR Chuyên Sâu

(600 - 800+)

TOEIC LR 800+

Từ Vựng TOEIC Chuyên Sâu

1000 Câu Luyện Đề TOEIC New Economy

TOEIC Listening + Reading: 600

* Listening + Reading không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 300

TOEIC LR 800


Học viên cần học hết toàn bộ lộ trình để đủ điều kiện cam kết. Trong trường hợp Học viên đáp ứng các điều kiện tại Mục I, II của cam kết này mà không đạt band điểm như đúng mục tiêu đầu ra của khóa học, PREP cam kết hoàn lại 100% chi phí của khoá học không đạt đầu ra.

Đối với những trường hợp mua lộ trình từ hai chặng trở lên, Học viên đi thi không đạt ở chặng học nào, Prep sẽ hoàn tiền ở chặng học đó và chặng học liền kề cao hơn (nếu có), căn cứ theo Lộ trình mà học viên đã mua.

Lưu ý: Không cam kết khi

+ Học viên không đáp ứng một trong các nghĩa vụ/điều kiện đã nêu trên, Prep không có trách nhiệm đảm bảo đầu ra cho Học viên, nhưng vẫn sẽ hỗ trợ tối đa để Học viên đạt điểm số cao nhất có thể. 

+ Học viên hoàn thành khóa học nhưng không đảm bảo thời gian tham gia kỳ thi TOEIC hoặc quá thời hạn đề xuất hoàn học phí theo các quy định tại Khoản 1, 3 và 4 Mục I.  

IV. Quy trình hoàn tiền

Gửi thông tin theo tiêu đề: “Yêu cầu hoàn tiền - Tên chặng học” tới email [email protected] kèm thông tin như sau:

- Thông tin tài khoản của Học viên đăng ký học tại Prep.

- Bản Scan kết quả thi chính thức TOEIC từ IIG và các giấy tờ liên quan.

Đội ngũ PREP sẽ check lại toàn bộ thông tin và phản hồi Học viên một cách chi tiết, đầy đủ nhất về việc Học viên đã đáp ứng đủ điều kiện của Chính sách Cam kết hoàn tiền hay chưa trong vòng 03 ngày làm việc.

Nếu đủ điều kiện hoàn tiền, số tiền được hoàn sẽ được trả về tài khoản của Học viên trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Prep xác nhận thông tin tới email của Học viên.   

Chúc quý học viên có kết quả học tập thật tốt và hoàn thành mục tiêu. 

Trân trọng cảm ơn !

Cam kết đầu ra TOEIC 2 kỹ năng Speaking + Writing

Kính gửi các bạn học viên đăng ký các khóa học TOEIC của Prepedu.com

Prep cam kết đảm bảo đầu ra TOEIC cặp kỹ năng Speaking + Writing (“SW”) cho học viên theo từng chặng học như sau:

I.  Điều kiện áp dụng cam kết

1. Lộ trình áp dụng: 

Chặng học

Mục tiêu 

Nội dung học

TOEIC SW Trung Cấp

(100 - 200)

200 TOEIC SW

TOEIC Speaking Trung Cấp

TOEIC Writing Trung Cấp 

TOEIC SW Chuyên Sâu

(200 - 300+)

300 TOEIC SW

TOEIC Speaking Chuyên Sâu

TOEIC Writing Chuyên Sâu

*Lưu ý: 

Ở chặng TOEIC SW Sơ Cấp (bao gồm các khóa TOEIC Speaking Sơ Cấp và TOEIC Writing Sơ Cấp) trong các lộ trình học sẽ không áp dụng cam kết đầu ra. 

2. Thời gian áp dụng: Học viên  sở hữu khoá học của Prep từ 24/4/2024 đến hết ngày 24/4/2025. 

3. Yêu cầu đầu vào: 

Học viên đã có kết quả thi chính thức tại IIG đạt yêu cầu đầu vào nói trên tối đa 03 tháng trước khi đăng ký khoá học HOẶC đã làm bài kiểm tra full test đầu vào tại Prepedu.com cho 3 kĩ năng Listening, Reading và Speaking đạt yêu cầu đầu vào tương ứng bảng sau.

Chặng học

Nội dung học

Yêu cầu đầu vào

TOEIC SW Trung Cấp

(100 - 200)

TOEIC Speaking Trung Cấp

TOEIC Writing Trung Cấp 

TH1: Khi HS làm bài Full test Listening + Reading 

TOEIC Listening + Reading: 300 (Không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 120)


TH2: Khi HS làm bài Quick entry test

 • English proficiency: Tối thiểu 16/25

 • Listening: Tối thiểu 16/25

 • Điểm Speaking: không dưới 80/100

TOEIC SW Chuyên Sâu

(200 - 300+)

TOEIC Speaking Chuyên Sâu

TOEIC Writing Chuyên Sâu

TH1: Khi HS làm bài Full test Listening + ReadingTOEIC Listening + Reading: 600

* Không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 300


TH2: Khi HS làm bài Quick entry test

 • English Proficiency: Tối thiếu 20/25

 • Listening: Tối thiểu 20/25

 • Điểm Speaking: không dưới 85/100


4. Thời hạn thi TOEIC

Áp dụng cho học viên tham dự kỳ thi chính thức do IIG tổ chức trong vòng 01 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học (Học viên được coi là kết thúc khóa học nếu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ở mục II).

5. Thời hạn nhận thông tin xin hoàn phí

Tối đa 01 tháng kể từ ngày học viên nhận kết quả thi TOEIC chính thức từ hội đồng thi, và trong khoảng  thời gian theo quy định tại Khoản 2 theo Mục I.

II. Nghĩa vụ của học viên

Học viên cần hoàn thành đầy đủ và đồng thời các nghĩa vụ sau:

Về số lượng bài học, bài tập và test luyện đề: 

Trong quá trình học: 

1. Học viên bắt buộc xem 100% các video bài giảng của khóa học trong chặng mục tiêu trên Prepedu.com từ đầu đến cuối video.

2. Học viên cần làm 100% bài tập đi kèm và đạt tối thiểu 2 sao cho mỗi bộ bài tập. 

3. Học viên cần làm 100% số bài kiểm tra có trong khóa học và đạt tối thiểu 3 sao cho mỗi bài kiểm tra.

Trong quá trình luyện đề: 

4. Học viên cần làm đề Full test (sử dụng code để kích hoạt TP) trước khi đi thi ở mỗi lộ trình. Yêu cầu HS làm bài nghiêm túc, không sử dụng bài mẫu và đúng thời gian cho phép.  Cụ thể là: 

Cuối lộ trình TOEIC Speaking Trung cấp và TOEIC Writing Trung cấp, HS cần làm 10 bài Practice Test cho mỗi kĩ năng trước khi đi thi.

Cuối lộ trình TOEIC Speaking Chuyên sâu và TOEIC Writing Chuyên sâu, HS cần làm 20 bài Practice test cho mỗi kĩ năng trước khi đi thi.

Về thời lượng học: 

1. Trong suốt thời gian kể từ khi đăng ký học ở PREP, học viên cần tham gia học liên tục chương trình tối thiểu 1 tiếng/ngày trong ít nhất 3 ngày/tuần

2. Trong khoảng thời gian 02 tuần trước thời điểm chính thức thi, học viên cần tham gia học tối thiểu 5 tiếng/tuần (tính toán dựa trên thời lượng xem video, nộp bài tập và thời gian ở trên trang).

3. Khuyến khích tham gia đầy đủ các chương trình hỗ trợ kiến thức dành riêng cho học viên Prep, được thầy cô tổ chức trên các nền tảng Online và đã thông báo trên Fanpage chính thức: Prep For TOEIC.

III. Cam kết của Prep


Nội dung học

Yêu cầu đầu vào

Cam kết đầu ra

Chặng 1:
TOEIC SW Sơ Cấp

(0 - 100)

TOEIC Speaking Sơ Cấp

TOEIC Writing Sơ Cấp

Từ Mất Gốc

Không cam kết

Chặng 2:
TOEIC SW Trung Cấp

(100 - 200)


TOEIC Speaking Trung Cấp

TOEIC Writing Trung Cấp

TOEIC Speaking + Writing là 100+

Lưu ý: Speaking + Writing không có kĩ năng nào dưới TOEIC 50. TOEIC SW 200

Chặng 3:
TOEIC SW Chuyên Sâu

(200 - 300+)

TOEIC Speaking Chuyên Sâu

TOEIC Writing Chuyên Sâu

TOEIC Speaking + Writing là 200+

Lưu ý: Speaking + Writing không có kĩ năng nào dưới TOEIC 100. 


TOEIC SW 300


Lưu ý: Điểm cam kết sẽ tính tổng điểm của kĩ năng Speaking + Writing, không phải là điểm của từng kĩ năng. 

VD: 

Học viên theo học Lộ trình có chặng TOEIC SW Trung Cấp (100 - 200) gồm các khóa TOEIC Speaking Trung Cấp + TOEIC Writing Trung Cấp.

Kết quả thi: TOEIC Speaking 90 và TOEIC Writing 90 

Tổng điểm: 180

Kết luận: Điểm của học viên không đạt so với cam kết đầu ra là TOEIC SW 200


Học viên cần học hết toàn bộ lộ trình để đủ điều kiện cam kết. Trong trường hợp Học viên  đáp ứng các điều kiện tại Mục I, II của cam kết này mà  không đạt band điểm như đúng mục tiêu đầu ra của khóa học, PREP cam kết hoàn lại 100% khoá học chi phí mua khoá học không đạt.

Đối với những trường hợp mua lộ trình từ hai chặng trở lên, Học viên đi thi không đạt ở chặng học nào, Prep sẽ hoàn tiền ở chặng học đó và chặng học liền kề cao hơn (nếu có), căn cứ theo Lộ trình mà học viên đã mua.

Lưu ý: Không cam kết khi 

+ Học viên vi phạm một trong các nghĩa vụ nêu trên, Prep không có trách nhiệm đảm bảo đầu ra cho Học viên, nhưng vẫn sẽ hỗ trợ tối đa để Học viên đạt điểm số cao nhất có thể. 

+ Học viên hoàn thành khóa học nhưng không đảm bảo thời gian tham gia kỳ thi TOEIC hoặc quá thời hạn đề xuất hoàn học phí theo các quy định tại Khoản 1, 3 và 4 Mục I.  

IV. Quy trình hoàn tiền

Gửi thông tin theo tiêu đề: “Yêu cầu hoàn tiền - Tên chặng học” tới email [email protected] kèm thông tin như sau:

      - Thông tin tài khoản của Học viên đăng ký học tại Prep.

      - Bản Scan kết quả thi chính thức TOEIC từ IIG và các giấy tờ liên quan.

Đội ngũ PREP sẽ check lại toàn bộ thông tin và phản hồi Học viên một cách chi tiết, đầy đủ nhất về việc Học viên đã đáp ứng đủ điều kiện của Chính sách Cam kết hoàn tiền hay chưa trong vòng 03 ngày làm việc.

Nếu đủ điều kiện hoàn tiền, số tiền được hoàn sẽ được trả về tài khoản của Học viên trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Prep xác nhận thông tin tới email của Học viên.   

Chúc quý học viên có kết quả học tập thật tốt và hoàn thành mục tiêu. 

Trân trọng cảm ơn !


Cam kết đầu ra TOEIC 4 kỹ năng 

Kính gửi các bạn học viên đăng ký các khóa học TOEIC của Prepedu.com.

Prep cam kết đảm bảo đầu ra TOEIC 4 kỹ năng theo từng chặng cho học viên như sau:

I.  Điều kiện áp dụng cam kết

1. Lộ trình áp dụng: 

Chặng học

Mục tiêu 

Nội dung học

TOEIC Trung Cấp

(LR 300 & SW 100 - LR 600 & SW 200)

600 TOEIC LR & 200 TOEIC SW

TOEIC Speaking Trung Cấp

TOEIC Writing Trung Cấp

TOEIC LR 600+

Từ Vựng TOEIC Trung Cấp

TOEIC Chuyên Sâu

(LR 600& SW 200 - LR 800+ & SW 300+)

800 TOEIC LR & 300 TOEIC SW

TOEIC Speaking Chuyên Sâu

TOEIC Writing Chuyên Sâu

TOEIC LR 800+

Từ Vựng TOEIC Chuyên Sâu

1000 Câu Luyện Đề TOEIC New Economy

*Lưu ý: 

Ở chặng TOEIC Sơ Cấp (bao gồm các khóa TOEIC Speaking Sơ Cấp, TOEIC Writing Sơ Cấp, TOEIC Ngữ Pháp Cơ Bản, TOEIC Từ Vựng Cơ Bản) trong các lộ trình học sẽ không áp dụng cam kết đầu ra. 

2. Thời gian áp dụng: Học viên  sở hữu khoá học của Prep từ 24/4/2024 đến hết ngày 24/4/2025. 

3. Yêu cầu đầu vào: 

Học viên đã có kết quả thi chính thức tại IIG đạt yêu cầu đầu vào nói trên tối đa 03 tháng trước khi đăng ký khoá học HOẶC đã làm bài kiểm tra full test đầu vào tại Prepedu.com cho 3 kĩ năng Listening, Reading và Speaking đạt yêu cầu đầu vào tương ứng bảng sau.

Chặng học

Nội dung học

Yêu cầu đầu vào

TOEIC Trung Cấp

(LR 300& SW 100 - LR 600 & SW 200)

TOEIC Speaking Trung Cấp

TOEIC Writing Trung Cấp

TOEIC LR 600+

Từ Vựng TOEIC Trung Cấp

TH1: Khi HS làm bài Full test Listening + Reading 

TOEIC Listening + Reading: 300 (Không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 120)


TH2: Khi HS làm bài Quick entry test

 • English proficiency: Tối thiểu 16/25

 • Listening: Tối thiểu 16/25

 • Điểm Speaking: không dưới 80/100

TOEIC Chuyên Sâu

(LR 600& SW 200 - LR 800+ & SW 300+)

TOEIC Speaking Chuyên Sâu

TOEIC Writing Chuyên Sâu

TOEIC LR 800+

Từ Vựng TOEIC Chuyên Sâu

1000 Câu Luyện Đề TOEIC New Economy

TH1: Khi HS làm bài Full test Listening + ReadingTOEIC Listening + Reading: 600

* Không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 300


TH2: Khi HS làm bài Quick entry test

 • English Proficiency: Tối thiểu 20/25

 • Listening: Tối thiểu 20/25

 • Điểm Speaking: không dưới 85/100


4. Thời hạn thi TOEIC

Áp dụng cho học viên tham dự kỳ thi chính thức do IIG tổ chức trong vòng 01 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học (Học viên được coi là kết thúc khóa học nếu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ở mục II).

5. Thời hạn nhận thông tin xin hoàn phí

Tối đa 01 tháng kể từ ngày học viên nhận kết quả thi TOEIC chính thức từ hội đồng thi, và trong khoảng  thời gian theo quy định tại Khoản 2 theo Mục I.

II. Nghĩa vụ của học viên

Học viên cần hoàn thành đầy đủ và đồng thời các nghĩa vụ sau:

Về số lượng bài học, bài tập và test luyện đề: 

   1. Học viên bắt buộc xem 100% các video bài giảng trên Prepedu.com từ đầu đến cuối video.

   2. Làm đầy đủ 100% bài tập đi kèm và đạt số điểm tương đương 80% cho mỗi bài tập. 

   3. Hoàn thành 100% số bài kiểm tra có trong khóa học và đạt số điểm tương đương 80% cho mỗi bài kiểm tra.

(Lưu ý: Đối với bài kiểm tra định kỳ - progress test và mini test, thời gian làm bài tối thiểu là 30 phút/1 bài. Các bài kiểm tra còn lại tối thiểu từ 60 phút/ 1 bài).

   4. Hoàn thành 100% số lượng bài Writing và Speaking. Đọc kĩ từ nhận xét của giáo viên và không lặp lại 70% lỗi sai ở bài sau. 

Lưu ý: 

Đối với khóa TOEIC SW 200+: tổng điểm trung bình cho các bài chấm Speaking và Writing tối thiểu là 100.

Đối với khóa TOEIC SW 300+: tổng điểm trung bình cho các bài chấm Speaking và Writing tối thiểu là 150.

    5. Tuyệt đối KHÔNG ĐẠO VĂN hay SỬ DỤNG CÔNG CỤ TẠO NỘI DUNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC cho tất cả các bài tập, bài chấm và bài kiểm tra trong khóa học, Prep sẽ sử dụng nền tảng kiểm tra đạo văn uy tín để rà soát bài làm của học viên.


Về thời lượng học: 

1. Trong suốt thời gian kể từ khi đăng ký học ở PREP, học viên cần tham gia học liên tục chương trình tối thiểu 1 tiếng/ngày trong ít nhất 3 ngày/tuần

2. Trong khoảng thời gian 02 tuần trước thời điểm chính thức thi, học viên cần tham gia học tối thiểu 5 tiếng/tuần (tính toán dựa trên thời lượng xem video, nộp bài tập và thời gian ở trên trang).

3. Khuyến khích tham gia đầy đủ các chương trình hỗ trợ kiến thức dành riêng cho học viên Prep, được thầy cô tổ chức trên các nền tảng Online và đã thông báo trên Fanpage chính thức: Prep For TOEIC.

III. Cam kết của Prep


Nội dung học

Yêu cầu đầu vào

Cam kết đầu ra

Chặng 1:
TOEIC Sơ Cấp

(0 - LR 300 & SW 100)

TOEIC Ngữ Pháp Cơ Bản

TOEIC Từ Vựng Cơ Bản

TOEIC Speaking Sơ Cấp

TOEIC Writing Sơ Cấp

Từ Mất Gốc

Không cam kết

Chặng 2:
TOEIC Trung Cấp

(LR 300& SW 100 - LR 600 & SW 200

)

TOEIC Speaking Trung Cấp

TOEIC Writing Trung Cấp

TOEIC LR 600+

Từ Vựng TOEIC Trung Cấp

 • TOEIC Listening + Reading: 300

Lưu ý:  Listening + Reading không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 120

 • TOEIC Speaking + Writing là 100+

Lưu ý: Speaking + Writing không có kĩ năng nào dưới TOEIC 50. TOEIC LR 600 & SW 200

Chặng 3:
TOEIC Chuyên Sâu

(LR 600& SW 200 - LR 800+ & SW 300+

TOEIC Speaking Chuyên Sâu

TOEIC Writing Chuyên Sâu

TOEIC LR 800+

Từ Vựng TOEIC Chuyên Sâu

1000 Câu Luyện Đề TOEIC New Economy

 • TOEIC Listening + Reading: 600

Lưu ý: Listening + Reading không có kĩ năng nào  dưới TOEIC 300.

 • TOEIC Speaking + Writing là 200+

Lưu ý: Speaking + Writing không có kĩ năng nào dưới TOEIC 100. 


TOEIC LR 800 & SW 300


Trong trường hợp Học viên không đạt band điểm như đúng mục tiêu đầu ra của khóa học. Prep cam kết hoàn lại 100% giá trị khóa học tại chặng cam kết, bằng đúng giá trị tại thời điểm Học viên đã mua.

Nếu Học viên vi phạm 1 hoặc nhiều nghĩa vụ nêu trên, có nghĩa là Học viên đã phá vỡ bản cam kết, Prep không có trách nhiệm đảm bảo đầu ra cho Học viên nữa, nhưng vẫn sẽ hỗ trợ tối đa để Học viên đạt điểm số cao nhất có thể. 

IV. Quy trình hoàn tiền

Gửi thông tin theo tiêu đề: “Yêu cầu hoàn tiền - Tên chương trình học tới email [email protected] kèm thông tin như sau:

      - Thông tin tài khoản của bạn đăng ký học tại Prep.

      - Bản Scan kết quả thi chính thức TOEIC từ IIG và các giấy tờ liên quan.

Đội ngũ PREP sẽ check toàn bộ thông tin và phản hồi bạn một cách chi tiết và đầy đủ về việc chính sách hoàn tiền của bạn đã đủ điều kiện hoàn tiền hay chưa trong vòng 03 ngày làm việc.

Nếu đủ điều kiện hoàn tiền, số tiền được hoàn sẽ được trả về tài khoản của bạn trong vòng 30 ngày.

Chúc quý học viên có kết quả học tập thật tốt và hoàn thành mục tiêu. 

Trân trọng cảm ơn !