Điều Kiện & Điều Khoản Giao Dịch

Bản điều khoản và điều kiện quy định tại đây là văn bản quy định quyền và nghĩa vụ phải tuân thủ giữa Quý khách và Công ty Cổ phần Công Nghệ Prep (“Prep” hoặc “Công ty”) liên quan đến việc đăng ký tài khoản, mua hàng, cung cấp và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, hậu mãi khi Quý khách giao dịch với Prep thông qua website https://prepedu.com/vi/ (sau đây được gọi tắt là “Bản Điều khoản và Điều kiện”). Nội dung của Bản Điều khoản và Điều kiện được công khai trên https://prepedu.com/vi/ và được cung cấp trước khi Quý khách thực hiện thanh toán tại website https://prepedu.com/vi/. Quý khách vui lòng đọc kỹ Bản Điều khoản và Điều kiện dưới đây. 


Điều 1. Khái niệm

Trong Bản Điều khoản và Điều kiện này, trừ trường hợp được giải thích cá biệt, các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

 • Prep” hoặc “Công ty” là công ty Cổ phần Công Nghệ Prep;

 • Quý khách” hoặc “Học viên” là người truy cập vào Website https://prepedu.com/vi/ hoặc app Prep trên IOS/Android để đăng ký tài khoản và/hoặc mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp

 • Sử dụng dịch vụ” là hành vi của Quý khách mua hoặc kích hoạt hoặc dùng khoá học hoặc các sản phẩm, dịch vụ khác (nếu có) tại Website https://prepedu.com/vi/ hoặc app Prep trên IOS/Android bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thanh toán; sở hữu khoá học; đăng nhập vào tài khoản; các hành vi sử dụng tài khoản như: đăng nhập tài khoản; truy cập các khóa học, bài giảng; ghi lại hoặc lưu trữ các khoá học, bài giảng; sử dụng nội dung trong các khoá học, bài giảng,....

 • Chính sách sử dụng AI-Prep: là chính sách được xây dựng và ban hành với mục đích đảm bảo việc sử dụng các công cụ, phần mềm, sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có sử dụng công nghệ AI trong quá trình khai thác dịch vụ của Quý Khách được an toàn và có trách nhiệm, đồng thời tối đa hóa quyền kiểm soát của Quý Khách đối với cách mà bạn sử dụng chúng. Chính sách này bao gồm các nội dung chính sau: các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình khai thác dịch vụ, các hành vi bị cấm trong quá trình khai thác dịch vụ, 3 mức độ vi phạm và cảnh báo. Chính sách này được đăng tải đầy đủ tại đây.


 • Chính sách bảo mật, bảo vệ và xử lý thông tin của Khách hàng: là chính sách được xây dựng và ban hành với mục đích tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân Khách hàng cùng các quy định khác của pháp luật có liên quan. Theo đó, bằng việc ban hành và công khai Chính sách này Quý Khách sẽ biết về các nội dung liên quan đến cách thức Prep xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý Khách trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký và sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Prep như thế nào. Chính sách này được đăng tải đầy đủ tại đây.

 • Chính sách thanh toán: là chính sách được xây dựng và ban hành nhằm mục đích cung cấp các thông tin về quy trình thanh toán khi Quý Khách mua và thanh toán sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Chính sách này bao gồm: các hình thức thanh toán, quy trình thanh toán đối với từng hình thức thanh toán, và chính sách bảo mật thanh toán của Prep. Chính sách này được đăng tải đầy đủ tại đây.

Điều 2. Căn cứ yêu cầu tuân thủ

 • Công ty Cổ Phần Công Nghệ Prep là chủ sở hữu của thương hiệu, hình ảnh, biểu tượng và toàn bộ các nội dung được hiển thị trên Website này;

 • https://prepedu.com/vi/ là website do đội ngũ thuộc Prep xây dựng và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả Quý khách có nhu cầu mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Prep;

 • Tên miền website https://prepedu.com/vi/ đã được Công ty đăng ký và sử dụng hợp lệ theo quy định của Pháp luật;

 • Sản phẩm và dịch vụ được Prep giới thiệu và cung cấp tại Website https://prepedu.com/vi/ bao gồm chương trình học, khóa học, các gói dịch vụ tiện ích đi kèm và toàn bộ các phòng luyện tập có sử dụng công nghệ hiện đại AI là sản phẩm trí tuệ do đội ngũ phát triển sản phẩm, giáo viên, chuyên viên Prep trực tiếp thực hiện;

 • Việc tuân thủ các điều khoản, điều kiện giao dịch giúp hoạt động mua bán, cung cứng dịch vụ tại https://prepedu.com/vi/ và app Prep trên IOS/Android được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo trách nhiệm của Prep đối với quyền lợi của người tiêu dùng.

 • Bản Điều khoản và điều kiện giao dịch gồm những nội dung chính sau:

 1. Hiệu lực và luật điều chỉnh: tham chiếu Điều 3 của Bản điều khoản và Điều kiện; 

 2. Cách thức Điều khoản và Điều kiện giao dịch được giao kết, thực hiện và duy trì việc tuân thủ: tham chiếu Điều 4 của Bản điều khoản và Điều kiện;

 3. Phí sử dụng dịch vụ, gói dịch vụ: tham chiếu Điều 5 của Bản điều khoản và Điều kiện;

 4. Điều khoản sử dụng dịch vụ: tham chiếu Điều 6 của Bản điều khoản và Điều kiện;

 5. Điều khoản về thương hiệu và Bản Quyền: tham chiếu Điều 7 của Bản điều khoản và Điều kiện;

 6. Quyền và nghĩa vụ của Prep: tham chiếu Điều 8 của Bản Điều khoản và Điều kiện.

 7. Quyền và nghĩa vụ của Quý khách: tham chiếu Điều 9 của Bản Điều khoản và Điều kiện.

 8. Điều khoản chung: tham chiếu Điều 10 của Bản điều khoản và Điều kiện.


Điều 3. Hiệu lực và luật điều chỉnh


 • Học viên khi đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tài liệu, nội dung trên Website của Prep đã đồng ý với các điều khoản hoạt động, chịu trách nhiệm pháp lý với hành vi của mình và cam kết thực hiện mọi quy định liên quan;

 • Bản Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam;

 • Các vấn đề phát sinh trong giao dịch trên https://prepedu.com/vi/ giữa Prep và Quý khách nếu không được quy định trong Bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam;

 • Tùy từng thời điểm, Prep có quyền điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách thông báo trên Website Prep.vn;


Điều 4. Cách thức Điều khoản và Điều kiện giao dịch được giao kết, thực hiện và duy trì việc tuân thủ.

 • Việc giao kết Điều khoản và Điều kiện là điều kiện tiên quyết để Quý khách hàng sử dụng dịch vụ của Prep. Trong bản Điều khoản và Điều kiện giao dịch này, khi nhắc đến việc các quyền, nghĩa vụ tuân thủ Điều khoản và Điều kiện giao dịch của Quý Khách cũng đồng nghĩa với việc Quý Khách hàng đồng ý tuân thủ các chính sách mà chúng tôi có: Chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin của khách hàngChính sách sử dụng AI, Chính sách thanh toán và các chính sách khác được Prep ban hành trong từng thời kỳ và trong thời gian mà Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Để giao dịch hoàn thành, chúng tôi cần khai thác một số thông tin cá nhân liên quan đến Quý Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, tuổi, số điện thoại, email,...trước, trong và sau khi chính thức thực hiện giao dịch. Do vậy, để đảm bảo giao dịch được giao kết và thực hiện hiệu quả, Quý Khách đồng ý rằng việc điền vào form thông tin mà chúng tôi yêu cầu trước, trong và sau khi chính thức thực hiện giao dịch đều được coi là đồng ý với Bản Điều khoản và Điều kiện giao dịch này cũng đồng thời là việc chấp thuận Chính sách bảo mật và Bảo vệ thông tin người dùng của chúng tôi;

 • Bằng việc tích vào ô Tôi đã đọc và đồng ý với Điều kiện & Điều khoản giao dịchChính sách bảo mật thông tin cùng Chính sách sử dụng AI của Prep ở giao diện “Xây dựng lộ trình”, Quý khách thừa nhận rằng đã tham khảo nội dung về Chính sách Thanh toán; đọc, hiểu và đồng ý với Bản Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật và bảo vệ thông tin của khách hàng cùng Chính sách sử dụng AI-Prep của Prep của Prep.  

 • Bằng việc Thanh toán tại website https://prepedu.com/vi/, Quý Khách hàng đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ Bản Điều khoản và Điều kiện, Chính sách thanh toán, Chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin của khách hàng cùng Chính sách sử dụng AI-Prep của Prep. Từ thời điểm này, Bản Điều khoản và Điều kiện, Chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin của khách hàng cùng Chính sách sử dụng AI-Prep của Prep có hiệu lực thi hành giữa Prep và Quý Khách hàng. Việc tạm ngừng hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của Quý Khách hàng sẽ không làm chấm dứt hiệu lực thực hiện của Bản Điều khoản và Điều kiện, Chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin của khách hàng cùng Chính sách sử dụng AI-Prep của Prep. 

 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ, việc thực hiện Bản Điều khoản và Điều kiện, Chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin của khách hàng cùng Chính sách sử dụng AI-Prep của Prep luôn được duy trì tuân thủ, Prep và Quý Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Điều 9 của Bản Điều khoản và Điều kiện giao dịch và các nội dung cụ thể quy định trong các Chính sách.

 • Trường hợp chúng tôi ban hành và áp dụng các Chinh sách khác đối với Quý Khách khi Quý Khách đã mua, thanh toán và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo bằng các hình thức hợp pháp tới Quý Khách và thu thập sự đồng ý của Quý Khách bằng các phương thức hợp pháp tùy từng thời điểm. Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách thường xuyên kiểm tra các chính sách đang được áp dụng tại phần cuối của website https://prepedu.com/vi/ để tìm hiểu chi tiết các chính sách đang được áp dụng. Trường hợp Quý Khách hàng phản đối hoặc có bất cứ thắc mắc về một hoặc một vài điều khoản, chính sách, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức tại Điều 10 của Bản Điều khoản và Điều kiện giao dịch này. 

 • Nhằm đảm bảo việc tuân thủ Bản Điều khoản và Điều kiện giao dịch, Prep được phép quản lý các hành vi sử dụng dịch vụ của Quý Khách hàng, trường hợp phát hiện ra hành vi vi phạm, Prep có quyền thực hiện các hoạt động để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

 • Thu hồi lại tài khoản của Quý khách hàng;

 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại;

 • Thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn thiệt hại xảy ra;

 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc Quý Khách hàng chấm dứt hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại.

 • Trường hợp Prep và/hoặc nền tảng của Prep có sự sai sót trong phán đoán hành vi vi phạm dẫn đến việc hạn chế hoặc ngăn chặn Quý Khách hàng thực hiện quyền lợi của mình, vui lòng báo cho chúng tôi được biết. Trong vòng 01 (một) ngày làm việc hoặc tuỳ thuộc vào các trường hợp được quy định cụ thể tại từng Chính sách, chúng tôi sẽ xem xét và khôi phục quyền lợi của bạn.


Điều 5. Phí sử dụng dịch vụ, gói dịch vụ

 • Phí sử dụng các Chương trình/ Khóa học/ Tài liệu sẽ được Prep thông báo công khai trên website https://prepedu.com/vi/;

 • Phí sử dụng với mỗi Chương trình/ Khóa học/ Tài liệu đã bao gồm tài khoản học được đăng ký bằng thông tin của Quý Khách , phí sử dụng các khoá học mà Quý Khách hàng có nhu cầu cung cấp tương ứng với thời gian sử dụng theo chính sách chung của Prep, dịch vụ chăm sóc tương ứng với thời gian sử dụng Khoá học;

 • Trong trường hợp phí Gói dịch vụ được tính theo tuần, tháng, quý, năm hoặc nhiều năm, Prep sẽ không hoàn phí nếu Quý khách chấm dứt việc sử dụng dịch vụ trước hạn;

 • Prep, tùy theo quyết định riêng của mình, có thể cung cấp một số dịch vụ miễn phí cho Quý khách vào từng thời điểm;

 • Prep sẽ cung cấp hóa đơn theo quy định của pháp luật về mua hàng hóa, dịch vụ bằng hóa đơn điện tử khi Quý khách yêu cầu.

Điều 6. Điều khoản Sử dụng dịch vụ

 • Toàn bộ các khóa học online trên Prep.vn được cung cấp trong vòng (01) một ngày kể từ khi thanh toán trực tuyến được xác nhận thành công, không phát sinh vận chuyển và giao nhận. Khóa học được cung cấp trên https://prepedu.com/vi/ không bị gián đoạn, dù người học học ở bất cứ đâu và ở thời điểm nào;

 • Các khóa học được mua tại Website https://prepedu.com/vi/ chỉ được sử dụng cho một người duy nhất là người có thông tin đăng ký tài khoản, không được đổi/ trả và/hoặc sang nhượng;

 • Nhằm giúp bạn học có thể tiện lợi học mọi lúc, mọi nơi, Prep hỗ trợ bạn đăng nhập và sử dụng tài khoản trên tối đa 3 thiết bị. Để đảm bảo an toàn và bảo mật tài khoản cho bạn, nếu Prep phát hiện tài khoản đăng nhập quá số thiết bị hỗ trợ, hệ thống sẽ nhắc nhở và sau đó sẽ tự động khóa tài khoản nếu tiếp tục phát hiện hành vi cố tình vi phạm.


Điều 7.  Điều khoản về thương hiệu và Bản Quyền


 • Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm thanh, mã nguồn, phần mềm cơ bản trên Website https://prepedu.com/vi/, ứng dụng di động và các công cụ trực tuyến chính thức của Prep cùng tên thương hiệu đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty;

 • Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ của Prep có nghĩa vụ phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Prep khi sử dụng dịch vụ, không thực hiện các hành vi gây phương hại hoặc đe dọa gây phương hại đến quyền sở hữu trí tuệ của Prep, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi:

 • Sử dụng bất kỳ nội dung nào của Website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Prep cho phép bằng văn bản;

 • Sửa đổi, sao chép, ghi lại bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những dữ liệu, nội dung này mà không được Prep chấp thuận trước bằng văn bản;

 • Tiết lộ hoặc cố tình để người khác truy cập trái phép tài khoản do Prep cung cấp; Vô ý để người khác truy cập trái phép tài khoản mà không nỗ lực thực hiện các hành vi nhằm ngăn chặn thiệt hại xảy ra với Prep;

 • Chia sẻ, mua bán tài khoản học với người khác;

 • Các hành vi khác gây phương hại đến quyền sở hữu trí tuệ của Prep.

 • Việc thực hiện các hành vi nói trên đều bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Prep và vi phạm Bản Điều khoản và Điều kiện giao dịch này dù Quý Khách hàng có mục đích trục lợi hay không.


Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Prep

 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà mình cung ứng, bao gồm:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin giới thiệu về từng sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

 • Cung cấp đúng sản phẩm, dịch vụ mà Quý khách đã lựa chọn.

 • Tư vấn đầy đủ thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, bao gồm thông tin giá cả, điều kiện giao dịch, hình thức thanh toán, hậu mãi và các yêu cầu liên quan khác của Quý khách.

 • Hướng dẫn Quý khách cách sử dụng sản phẩm, dịch vụ sau khi mua và trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

 • Có chính sách chăm sóc khách hàng sau khi Quý khách mua các sản phẩm, dịch vụ.

 • Cam kết sản phẩm trên Website đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy chuẩn của Prep và quy định có liên quan của Pháp Luật, không thuộc trường hợp các mặt hàng cấm giao dịch. Các khóa học đều áp dụng tiêu chuẩn được Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội quy định, theo Giấy chứng nhận Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng số 153/GCN-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp.

 • Không chuyển nhượng, chuyển giao các quyền và nghĩa vụ theo Bản Điều khoản và Điều kiện này cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu Quý khách không đồng ý.

 • Tuân thủ quy định của Bản Điều khoản và Điều kiện này.

 • Có quyền yêu cầu Quý khách cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu, họ tên, địa chỉ, số điện thoại cùng các thông tin liên quan khác để phục vụ cho quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

 • Trong trường hợp Quý khách vi phạm Bản Điều khoản và Điều kiện giao dịch này,  Prep có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho Quý khách cho đến khi những vi phạm này và hậu quả do những vi phạm này gây ra được chấm dứt và khắc phục hoàn toàn.


Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Quý khách


 • Cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu, mục đích, mục tiêu sử dụng, … và các điều kiện khác (nếu có) cùng các yêu cầu cần thiết để bộ phận kinh doanh của Prep tư vấn đúng, chính xác các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất với Quý khách;

 • Đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ từ tài khoản do Quý khách tạo lập thông qua website của Prep, hoặc qua các công cụ trực tuyến chính thức của Prep hoặc được Prep cấp

 • Bảo đảm rằng mọi giao dịch thực hiện thông qua tài khoản của Quý khách được thực hiện bởi chính Quý khách đồng thời, thừa nhận tính pháp lý và ràng buộc của tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch mua hàng, yêu cầu dịch vụ và thanh toán.

 • Không cho thuê, cho mượn hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên nào mà không có sự chấp thuận của Prep.

 • Có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin tài khoản mà mình được cấp. Prep sẽ không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh và rủi ro từ việc Quý khách tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên nào. Trong một chừng mực nào đó do Prep đánh giá, nếu mức độ rủi ro do việc tiết lộ thông tin về tài khoản của Quý khách gây ảnh hưởng với việc cung cấp dịch vụ của Prep, Prep có quyền đơn phương tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho Quý khách cho đến khi rủi ro này và hậu quả do rủi ro gây ra được khắc phục hoàn toàn.

 • Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, tự nguyện.

 • Cung cấp cho Prep đầy đủ thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại khi Quý khách có nhu cầu nhận ấn phẩm, quà tặng bằng hiện vật hay cần tư vấn theo phân loại khu vực.

 • Thanh toán cho Prep đầy đủ theo quy định nêu tại Bản Điều khoản và Điều kiện này.

 • Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Prep theo các quy tắc được nêu dưới đây. Prep có thể quản lý việc Quý khách sử dụng các sản phẩm, dịch vụ để đảm bảo Quý khách đang tuân thủ theo các quy tắc này:

 • Quý khách sử dụng tài khoản hợp lệ khi truy cập vào ứng dụng liên quan đến dịch vụ và thực hiện theo hướng dẫn của ứng dụng. Quý khách không chia sẻ tài khoản của mình cho người khác hoặc cố tình đăng nhập vượt quá số lượng thiết bị mà Prep hỗ trợ


Điều 10. Điều Khoản Chung

 • Nếu có bất cứ thắc mắc, trao đổi, hoặc cần giải thích, hỗ trợ, tư vấn Quý Khách hàng có thể liên hệ với Prep qua các kênh: email, messenger Fanpage chính thức của Prep hoặc gọi qua hotline 0931 42 8899;

 • Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản và Điều Kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không bị ảnh hưởng;

 • Trường hợp Bản Điều Khoản và Điều kiện này có thay đổi về nội dung, chúng tôi sẽ thông báo công khai trên website https://prepedu.com/vi/. Khi đó, Quý Khách hàng vui lòng đọc lại toàn bộ điều khoản để nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. 


https://prep.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PREP
Mã số doanh nghiệp: 0109817671
Địa chỉ liên hệ: Tầng 4 Tòa Vinaconex-34 Đ.Láng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.
Địa chỉ kinh doanh: NO.21-C2 KĐT Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
Trụ sở: SN 20, ngách 234/35, Đ.Hoàng Quốc Việt, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
VỀ PREP
Giới thiệu Tuyển dụng
KẾT NỐI
https://www.facebook.com/hocieltscungprepvnmailto:support@prep.vn
TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
Apple StoreGoogle Play
Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Prep
Phòng luyện ảo - trải nghiệm thực tế - công nghệ hàng đầu.
Hotline: 0931 42 8899
Trụ sở: SN 20, ngách 234/35, Đ.Hoàng Quốc Việt, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng số 1309/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 07 năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp
CHỨNG NHẬN BỞI
Bộ Công ThươngsectigoDMCA.com Protection Status