Build Version :live_1.1.104

Chọn chế độ làm bài

Chế độ Phòng luyện tập

Không giới hạn thời gian làm bài

Giáo viên ảo đồng hành xuyên suốt quá trình làm bài

Tự động lưu nháp và quay lại làm sau

Chấm điểm và đánh giá chi tiết theo từng tiêu chí

Chế độ Phòng thi

Thời gian làm bài giới hạn giống thi thật

Không có giáo viên ảo hỗ trợ làm bài

Quá trình làm bài mô phỏng như thi thật, không lưu nháp

Chấm điểm và đánh giá chi tiết theo từng tiêu chí

Bạn hãy phóng to màn hình để có trải nghiệm học tốt nhất nhé!