Đã có lỗi xảy ra

Rất tiếc, đã có lỗi xảy ra trong quá trình phân tích bài của bạn. Vui lòng quay lại sau 01 ngày để nhận kết quả!

Nếu quá thời gian trên, hệ thống vẫn chưa gửi kết quả cho bạn, hãy gọi Hotline để được hỗ trợ kịp thời!

Gửi bài thành công

Rất tiếc, Prep chưa thể trả kết quả ngay do cần thêm thời gian để chấm chữa và đánh giá thật kỹ bài làm của bạn, dự kiến có kết quả lúc 22:53 20/04/2024
Hãy bổ sung email gắn với tài khoản để Prep gửi thông báo cho bạn ngay khi bài làm được chấm xong nhé!

Cập nhật Email thành công

Email đã được cập nhật vào tài khoản của bạn. Prep sẽ gửi thông báo qua Email cho bạn ngay khi có kết quả bài chấm. Hãy chờ chút nhé!

Prep đang phân tích và đánh giá bài của bạn

Hãy kiên nhẫn đợi trong giây lát nhé !

Mục tiêu của Phòng Luyện Ảo là mang đến không gian và rèn thói quen luyện tập thường xuyên cho người học. Điểm AI ước lượng chỉ có giá trị tham khảo với độ chính xác 80%. Vì vậy, điểm của Phòng Luyện Ảo không thể thay thế cho điểm thi thật.

Đọc kỹ và nắm rõ yêu cầu khi nhận đề thi.

Gửi bài thành công

Rất tiếc, Prep chưa thể trả kết quả ngay do cần thêm thời gian để chấm chữa và đánh giá thật kỹ bài làm của bạn, dự kiến có kết quả lúc 22:53 20/04/2024.
Hệ thống sẽ gửi thông báo đến email ngay khi bài làm của bạn được chấm xong. Hãy chờ chút nhé!

Gửi bài thành công

Prep cần khoảng 10 phút để chấm chữa và đánh giá thật kỹ bài làm của bạn, dự kiến có kết quả lúc 03:30 24/12/2023 Hệ thống sẽ gửi thông báo đến email [email protected] khi bài làm của bạn đã được chấm xong. Hãy chờ chút nhé!

Chúc mừng Preppy!

Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài làm của mình. Prep mong rằng với những nhận xét chi tiết cho bài chấm này bạn sẽ làm tốt hơn ở những tiếp theo nhé!

Xác nhận phân tích

Bạn còn / lần phân tích bài trong ngày.
Bạn có chắc chắn muốn phân tích chứ?

Hết lượt phân tích

Rất tiếc, bạn còn 0/ lần phân tích bài trong ngày. Bạn có thể lưu nháp và quay lại phân tích vào ngày mai nhé

Thoát

Bạn chưa hoàn thành bài tập này. Nếu thoát, hệ thống sẽ lưu lại nội dung hoàn thành gần nhất trong bài làm của bạn.
Lưu ý: Các nội dung được tính hoàn thành cần đạt điều kiện về số lượng từ sử dụng để viết bài.

Làm lại bài

Thao tác này sẽ xoá toàn bộ nội dung bạn vừa tạo. Bạn có chắc chắn muốn làm lại toàn bộ bài không?

Hướng dẫn viết

undefined

Build Version :live_1.1.104