Đồng ý cấp quyền truy cập microphone

Bạn hãy nhấn đồng ý cấp quyền để Prep truy cập thiết bị ghi âm nhé! Chúng mình cần chắc chắn thiết bị ghi âm của bạn đã sẵn sàng trước khi bắt đầu làm bài.

Build Version :live_1.1.104
undefined...

Chọn chế độ làm bài

Kiểm tra Microphone

Bạn hãy ghi âm 1 đoạn ngắn rồi kiểm tra.
Hãy đảm bảo âm thanh to, rõ ràng để hệ thống có thể ghi nhận được câu trả lời từ bạn.

Nhấn để bắt đầu ghi âm